“Vi skulle få slut på den negativa särbehandlingen av unga på dagens arbetsmarknad“

 
backlit-bright-dawn-974061.jpg
 

VÅR POLITIK 

En klar arbetsvision

Jag vill reformera socialskyddet! Med det menar jag att det alltid ska löna sig att jobba. Vi kunde bl.a. ta inspiration från Danmarks flexicurity-modell och samtidigt införa en ungdomsreservering i beskattningen. Vi skulle få slut på den negativa särbehandlingen av unga på dagens arbetsmarknad med detta. En välmående arbetsmarknad är också jämställd. Här ser jag en familjeledighetsreform enligt ⅓+⅓+⅓ som den självklara lösningen för att öka jämställdheten vad gäller familjeledigheter.

Min arbetsmarknadsvision är:

  • Tröskeln att ta emot och att erbjuda jobb ska vara låg
  • En socialskyddsreform som gynnar alla och minskar byråkrati och ökar flexibilitet

  • Satsningar på arbetsplatsvälmående

  • Familjeledighetsreform.

På så vis gynnas alla i samhället, ekonomin växer och folk mår bättre.

Ett välmående samhälle

Jag vill föra en politik där man alltid ställer sig frågan: mår vi bättre efter att vi fattat detta beslut? Jag ser både i den kommunala- och i rikspolitiken att det är få som på riktigt förstår hur stor utmaning vi står inför vad gäller människors psykiska och fysiska hälsa. En utstött ungdom blir väldigt kostsam för samhället samtidigt som det är en stor påfrestning för individen och dess anhöriga. Vi ser att unga, framför allt män, mår sämre. Orsaken kan vara stress, utanförskap eller dåligt umgänge och detta kan i värsta fall leda till utbrändhet, missbruk, avbrutna studier, kreditproblem och arbetslöshet. Allt hänger ihop, med en stel arbetsmarknad, en för intensiv centralisering och nedskärningar i utbildningen ökar riskerna. I ett välmående samhälle finns det resurser att förebygga!

Landsbygden räddar klimatet

När man talar om klimatförändringen eller miljöhoten målas ofta landsbygden upp som den stora boven. Min devis är dock att landsbygden räddar klimatet. Genom satsningar på cirkulär ekonomi ser vi idag byar som i princip självförsörjande vad gäller energi. Inom livsmedelsproduktionen är jag dessvärre mer oroad. I Finland produceras världens renaste mat och djuren behandlas väl under hela sin livstid. Likväl tampas bönderna med dålig lönsamhet. Detta är tyvärr något vi inte kan fixa till själv. Som nation ska vi på EU-nivå kämpa för lika villkor inom livsmedelsproduktionen och ribban ska sättas av Finland. Jag brukar säga att ingen bonde vill lyfta stöd, men så länge som vi har en gemensam marknad med olika spelregler, så länge behöver vi behålla våra jordbruksstöd.

Ordning och reda i utbildningen

Utbildningen behöver ökad basfinansiering och den ska riktas till att öka närundervisningen. Studeranden vid till exempel yrkesskolor har idag mindre närundervisning än tidigare. Istället hänvisas studerandena allt mer till teoretiska självstudier och den praktiska inlärningen åläggs företagen. Det är inte rätt att de ungdomar som valt en praktisk utbildning tvingas till teoretiska självstudier och att företagen tvingas offra resurser på att göra utbildningens grovjobb. Inlärning i arbetet och tätt samarbete med företagen ska vi ha, men skolorna ska fokusera på att undervisa.

 
 

“Jag är för Ingo, därför att Ingo är för Österbotten.”

FILIP SLOTTE  |  April 2018

beautiful-conifer-dawn-463731.jpg
 

VIll du också
HJÄLPA TILL?

 
morkbla.jpg