DONERA TILL KAMPANJEN

Christoffer Ingos valkampanj tar tacksamt
emot understöd från företag och privatpersoner.

 

HUR UNDERSTÖD KAN TAS EMOT

  • Du kan välja att stöda valkampanjen antingen öppet eller anonymt

  • Understöd under 1 500 € kan ges anonymt, medan understöd över denna summa kräver redovisning och ges därmed öppet

  • Välj en summa som ni vill understöda valkampanjen med

  • Betala in summan till Christoffer Ingos valkonto

  • Märk betalningen med Understöd riksdagskampanj 2019 + Understödsgivarens namn
     

KONTOUPPGIFTER

VAB FI19 5670 0820 2822 81
BIC: OKOYFIHH
Mottagare: Christoffer Ingos Valkonto

Alla medel går oavkortat till Christoffer Ingos riksdagsvalkampanj. Understöd används för att finansiera kampanjen och går således till marknadsföring i form av annonser i tidningar och på sociala medier samt utdelat kampanjmaterial. Som tack för att just Du valt att understöda Christoffer Ingos valkampanj, erbjuds ni synlighet på våra sociala medier och webbsida

 

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE UNDERSTÖD?

Filip Slotte
Kampanjchef
+358 (0) 40 7444 273
slotte.filip(at)gmail.com

 

Jenni Ahlbäck
Ekonomiansvarig
+358 (0) 50 3442 218

jenniahlback(at)gmail.com