Fullmäktiges beslut att fortsätta eller förkasta

foto Vasabladet.jpg

Frågan om att återuppta förhandlingar med Vasa eller att förkasta avtalet och avsluta diskussionerna ska beslutas av Korsholms fullmäktige, och det ska göras den 2.4. På måndagens kommunstyrelsemöte rusade kommunstyrelsen iväg mot nya förhandlingar med Vasa med motiveringen att 200 anmärkningar till fusionsavtalet har kommit in och för att Korsholmarna i den rådgivande folkomröstningen underkänt avtalet. Detta är inte ett beslut som styrelsen har mandat att ta, utan ett beslut som isånafall ska fattas av fullmäktige. 

Förslaget

Därför kommer jag som gruppordförande för SFP gruppen i Korsholm på fullmäktigemötet den 2.4 under ärendet godkännande av föredragningslistan att föreslå att fullmäktige konstaterar att ärendet om samanslagningsavtalet är brådskande och tas upp till fullmäktiges behandling.

Jag gör bedömningen att minst 22 dvs över halva Korsholms fullmäktige ser denna fråga som nödvändig att diskutera och besluta om i kommunens högsta organ, därför ser jag det som mitt ansvar att lägga förslaget. 

Fullmäktige bestämmer

Eftersom att ärendet är berett är detta förfaringssätt fult möjligt.

Fullmäktige får nu den 2.4 ta ställning till att antingen förkasta avtalet eller ge kommunstyrelsen förnyat mandat att förhandla med Vasa om ett nytt avtal som beaktar de 210 anmärkningarna som invånarna har skickat in.