Lyssnar på invånarna

IMG_7321.jpg

Korsholmarna i den rådgivande folkomröstningen

61,6 % vill inte att Korsholm går ihop med Vasa och 36,8 % vill, resten valde att inte ta ställning.

Byarna har röstat flitigt med valdeltagande runt 80 %. Det totala valdeltagandet var 76,4 %.

Fullmäktige beslut 2.4

Vi fullmäktigeledamöter får nu drygt två veckor tid att analysera resultatet fram  tills den 2.4, då det slutligtiga beslutet ska tas av fullmäktige.

För egen del har jag hela vägen ansett att sakargumenten stöder en fusion och att känslor ska lämnas utanför debatten. Men med det sagt är också slutresultatet i den rådgivande folkomröstningen tydligt. Majoriteten av korsholmarna är inte redo att bli Vasabor och fortsätta tillsammans. Mycket tråkigt anser jag som fortfarande tror en större stad skulle ge bättre utvecklingsmöjligheter för hela regionen.

Röster enligt röstningsställe i Korsholm

Röster enligt röstningsställe i Korsholm

Röstar inte ja


Personligen ska jag erkänna att det är tufft att tänka tanken att inte rösta för en fusion, men med detta resultat känns det ännu längre bort att ignorera kommuninvånarnas tydliga ställningstagande. Jag är fullmäktiges första viceordförande i Korsholm och gruppordförande för SFP-gruppen, dessa uppdrag gör att jag förväntas representera hela Korsholm och dess invånare, och även att kunna sätta egna preferenser åt sidan. Det tänker jag också göra den 2.4 om kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att vi enligt plan röstar om en samgång. Jag tror fortfarande att en samgång med Vasa är det enda rätta för Korsholm och hela regionen, men den tiden är inte nu.

För min del blir det inget ja den 2.4, jag respekterar resultatet av den rådgivande folkomröstningen och röstar nej.