5 bitar som behöver falla på plats för ett välmående samhälle

Min politik och mina åsikter grundar sig helt och hållet på en vilja att nå ett välmående samhälle där människor vill och får utbilda sig och där alla orkar och mår bra genom hela arbetslivet. Här tänkte jag lyfta några saker som jag anser avgörande i strävan mot ett välmående samhälle.

DSC_0177.jpg

Vi behöver stärka stödnätet kring unga och psykisk hälsa 

Unga mår rekord dåligt, eller den delen som mår dåligt mår rekord dåligt. Riskerna för utanförskap och ensamhet är högre än någonsin och behöver minimeras. Vi behöver mellan alla sektorer arbeta för ett samarbete kring unga. Vi behöver ta ansvar och ibland även göra obekväma val då vi är de vuxna som ser till ungdomar som mår dåligt. Vi måste se människan som mår dåligt, vi måste agera och våga möta det obekväma samtalet. Ett stärkt samarbete mellan bildningen, tredje sektorns tjänster och den kommunala eller samkommunala servicen behövs. Och var börjar vi? Med dig och mig. 

Förebyggandets betydelse

Oberoende om vi pratar om våld i hemmet, missbruk eller mobbning så har de alla en gemensam nämnare. Förebygg. Vi behöver bli bättre på att förebygga och arbeta för ett våldfritt och respektfullt samhälle där varje människa förstår sina konsekvenser och alltid respekterar sina medmänniskor, oberoende av kön, sexuell läggning, ursprung eller funktionsförmåga. Förebyggande arbete ska inte göras för invecklat och handlar inte om punktinsatser i skolor eller på arbetsplatserna. Förebyggande kan vara hobbyn, minskad mobbning eller en trevlig arbetsplats. Förebyggande arbete ligger på allas ansvar och vi kan och behöver alla bidra – tillsammans bygger vi ett välmående samhälle.

Socialt skydd – för varje individ. 

Varje människa behöver få välja sin egen väg, men vårt samhälle måste stöda dem som just nu inte kan ta hand om sig själv och försörja för sig själv. Vårt samhälle måste arbeta för att stöda människan tillbaka till det sociala samhälle som vi är och förstå att se förbi summor och tidigare insatser. Nästa regering får i uppgift att reformera socialskyddet. Det socialskydd som jag vill se är ett system där det finns så få bidrag som möjligt, som den som behöver lätt kan söka, beviljas och fortfarande ha kvar stöd trots att personen skulle ta emot ett jobb på kort tid. Dagens bidragsdjungel bygger inget välmående samhälle. 

Barn har rätt att vara barn, oavsett familjeförhållandet 

Visste ni att ungefär var fjärde barn i en skolklass har en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa? Dessa barn kallas ”de glömda barnen” och blir ofta förbisedda eller stämplade som omöjliga eller för blyga. Dessa barn behöver stöd, nätverk och förståelse för hur de ska fungera när en förälder inte mår bra. Vi behöver introducera barn till kamratstöd och vi behöver lita på experterna som möter barnen och som har förståelse för hur vi ska bemöta dem. Barnens föräldrar behöver också hjälp, socialskyddet och arbetsplatshälsovården är avgörande, och behöver stärkas som en trygghet för föräldrarna. Då barn behöver hjälp behöver ofta också föräldrarna hjälp, det behöver vårt samhälle garantera. 

En vårdreform, men inte en som ser förbi människan. 

Regeringens vårdreform skulle minska de offentliga utgifterna, förbättra kvaliteten på vården och göra den mer jämlik för alla. Det vi har sett under den här regeringsperioden visar att inga av kriterierna nu uppfylls, och det bästa resultatet vi kan hoppas på är att reformen ännu hinner falla innan sittande regering byts ut. 

Fallet med Esperi i Kristinestad visar hur försiktigt man behöver vara då företag som vill göra vinst tillåts konkurrera med det offentliga inom social- och hälsovården. Valfrihet och företag i vårdsektorn är i sig ingen dum idé. Men lagen behöver vara entydig: patienterna ska gå före vinstjakten. Jag vill se en vårdreform med valfrihet och tydliga regler för vilken nivå vården ska ha. Varken unga eller gamla, svenskspråkiga eller papperslösa ska få lämnas osedda eller utan hjälp efter en vårdreform som bygger ett välmående samhälle. 


alla+semin.jpg


En lång väg att gå

Otroligt mycket arbete finns framför för den som vill skapa ett välmående samhälle. Igår höll vi det andra ‘‘Ung och missbrukare’’ seminariet i min valkampanj tillsammans med David Björkström. Också där lyfte vi i panelen med David, jag och Heidi Svartsjö som expert upp sånt som jag skrivit om i det här blogginlägget. Vi vet att vi har rätt om vad som behöver göras, eftersom vi har värderingar som säger att samhället ska ge likadana förutsättningar för alla. Alla har inte såna värderingar. Mina värderingar tar jag förstås med med till riksdagen i vår om jag får väljarnas stöd.


Christoffer IngoComment